Kaleng sebagai vas harga murah untuk merangkai bunga